Stor kranbil og CAT

Beskrivelse

Lastbil med kran kr. 220,-

CAT Gravemaskine kr. 250,-